Památky a muzea

V Kašperských Horách jsou 2 velmi známá muzea:

Muzeum Šumavy s expozicí přírody a osidlování Šumavy, dějin dolování zlata, dřevařství a sklářství a Motomuzeum – vyhlášené muzeum historických motocyklů s přidruženou expozicí dřevěných hraček.

K dalším zajímavým památkám v Kašperských Horách patří:

  • Pivovarnické muzeum
  • Kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách: spolu s kaplí sv. Anny se nachází uprostřed hřbitova v prostředí malebné krajiny, asi 1,5 km západně od středu Kašperských Hor.Kostel má úzkou spojitost s hornickou minulostí a je jedním z nejstarších center osídlení kraje.
Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše

  • Hřbitovní kaple sv. Anny v Kašperských Horách: původně snad středověký karner, bývala dříve také oblíbeným poutním místem. Kapli barokně upravil a nástěnnou malbou vyzdobil pražský malíř Josef Hager v roce 1757. Barokní oltář se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava doplňuje hornický reliéf.Areál hřbitova, zasazený do nádherného přírodního a krajinného prostředí,je zajímavý rovněž dochovanými starými kříži a náhrobky. Místo je dějištěm četných lidových pověstí.
Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny

  • Kamenný pranýř v Kašperských Horách: pozoruhodnou památkou Kašperských Hor je kamenný pranýř z roku 1630. Původně stával na náměstí jižně od kostela. Po ztrátě své funkčnosti byl kolem roku 1800 přenesen za město na úpatí Šibeničního vrchu a upraven na boží muka. Pranýř se nachází u polní cesty při východním svahu Šibeničního vrchu.
Kamenný pranýř

Kamenný pranýř

  • Arciděkanský kostel svaté Markéty – přímo na náměstí v Kašperských Horách
  • Poutní kostel Panny Marie Sněžné
  • Památky dolování a úpravy zlatonosného křemene na Kašperskohorsku: zalesněné stráně na řadě míst v okolí Kašperských Hor skrývají četné stopy staré důlní činnosti. Jsou to jednak zbytky štol a šachet a jednak jámy, hluboké příkopy a náspy vzniklé povrchovou těžbou. K těmto technickým památkám Vás zavede naučná stezka Cestou zlatokopů.
  • Gotická boží muka v zahradě u čp. 437
  • Mlecí kameny ze středověkých úpraven zlaté rudy
  • Sklárna z 18. století (na Huťské hoře)